13th Transylvania Tango Fest / Marathon Brasov

Imagini

Informații

Data: 5 - 8 August 2022
Locul: Centrul Multicultural Al Universității Transilvania din Brașov, Blvd. Eroilor, 29, Brasov, Romania

Descriere

Dragi iubitori ai tangoului,

Tango Brașov by Studio “Tango Nada Mas” vă invită cu mare bucurie la cea de-a 13 ediție Transylvania Tango Fest/ Marathon - cel mai longeviv eveniment internațional de tango argentinian din România, desfășurat la Brașov, între 5 august - 8 august 2022!

Iată programul și locațiile TTM 2022:

VINERI, 5 August 2022
WS1 - 15.00-16.15 - CONCEPTE (INT)
3 ways to generate the walk
intention & proper response
classical salida - a perfect mix of options
WS2 - 16.30-17.45 - STILUL MILONGUERO (INT)
Ocho Backward and Ocho Milonguero;
Leading and following the change of direction and pivot
19.30-21.30 - Outdoor Guerilla Milonga
23.00-04.00 - Milonga de "Bun venit"
SÂMBĂTĂ, 6 August 2022
TW/TL - 12.00-13.15 - WS DE TEHNICĂ
Tehnică cu Elvira, pentru doamne
(număr limitat de participanți: 30)
Tehnică cu Michael, pentru domni
(număr limitat de participanți: 30).
WS3 - 13.30-14.45 - MILONGA 1 (INT)
2 basic structures of Milonga.
the simple approach to ‘traspie’.
WS4 - 15.00-16.15 - MILONGA 2 (INT)
Phrasing and layers of musicality
Organised improvisation
16.00-19.00 - TanGo Cafe
19.30-21.30 - Outdoor Guerilla Milonga
23.00-04.00 - Milonga 13TTM
DUMINICĂ, 7 August 2022
WS5 - 13.00-14.15 - VALS (INT)
Splitting the musical measure: time, double time and 1-2-3 of Vals.
WS6 - 14.30-15.45 - FIGURI (INT/ADV)
Gancho and Enganche (wrap)
Circular nature of the movement, using Enganche in giros.
16.00-19.00 - TanGo Cafe
19.30-21.30 - Outdoor Guerilla Milonga
23.00-04.00 - Milonga de "Rămas Bun"

Locații:
* SEMINARELE susținute de maeștri invitați, Michael Nadtochii & Elvira Lambo, se vor desfășura la Centrul Cultural Reduta.
Suprafața sălii: 120 mp, cu parchet
Adresa: Apollonia Hirscher nr. 8

* TANGO CAFE (Milonga de zi):
Centrul Multicultural al Universității Transilvania Brasov.
Suprafața sălii: 150 mp, cu parchet
Adresa: B-dul Eroilor nr.29 (parterul Rectoratului, Livada Poștei).

* GUERILLA MILONGA:
Piața Sfatului, la fântână.

* MILONGAS: Sala de conferințe N1-16, Universitatea Transilvania
Suprafața sălii: 200 mp, cu parchet
Adresa: Str. Politehnicii nr.1, Corpul N, etj.2, sala N1-16, vis-a-vis de Colegiul Național "Unirea".

PROFESORI INVITAȚI
Deși nu mai are nevoie de nicio prezentare, vi-l prezint pe Michael Nadtochi și pe partenera lui de tango, Elvira Lambo, unul dintre cele mai solicitate cupluri din Europa, care vor susține seminarii de tango argentinian, în cadrul evenimentului nostru din luna august!

Într-o scurtă perioadă de dans împreună, au reușit să atragă atenția publicului din Spania, Franța, Muntenegru, Serbia și Germania.

Dansator profesionist, cu o experiență de dans de peste treizeci de ani, Michael a predat și a susținut show-uri de tango argentinian la festivaluri și evenimente de tango din Germania, Danemarca, Italia, Turcia, Scoția, Malaezia, Indonezia și alte țări.
Lista sa extinsă de profesori îi include pe Carlos Gavito, Osvaldo Zotto, Julio Balmaceda și mulți alții, care l-au inspirat pe calea descoperirii propriului tango.

A început să danseze la vârsta de zece ani, la Moscova, Rusia. De atunci, dansul a fost punctul central al vieții sale. Înainte de a împlini vârsta de optsprezece ani, a devenit campion național (juniori) al Rusiei, la secțiunea latino-americană.

În 1998, s-a mutat în Statele Unite, pentru a-și continua cariera în dans. În ultimii șaisprezece ani, Michael s-a concentrat în întregime pe interpretarea și predarea artei tangoului argentinian. În SUA, a fondat Academia de Tango Argentinian și a creat brandul The Art Of Tango. De asemenea, este creatorul sistemului de predare The Tango Method.

Fiind o persoană creativă, Michael este convins că un obiectiv mult mai mare decât a deveni un mare dansator, este procesul de auto-descoperire. Lecțiile și diversele seminarii, sunt doar instrumente pentru a dobândi tehnica necesară care va permite unei persoane să știe cine este cu adevărat și să exprime unicitatea personalității, folosind limbajul dansului.

Elvira, este dansatoare profesionistă, profesoară și coregrafă. A studiat și a lucrat în mare parte în baletul clasic. De asemenea, a învățat diferite stiluri de dans, cum ar fi dansul popular, contemporan, jazz-modern, dansul clasic indian. În Tango, Elvira a tranzitat prin Contact Improvisation, în anul 2009.

Printre personalitățile importante în formarea tangoului ei, se numără Alejandra Mantiñan, Julio Balmaceda, Vanesa Villalba și Facundo Piñero. În 2016 a început să lucreze în Tango - mai întâi în Asia, apoi în Rusia. În 2019 a câștigat campionatul Rusiei, la secțiunea Milonguero.
De asemenea, a participat la Campionatul Mondial de Tango.

Abia așteptăm revederea!
Vă îmbraţişăm cu drag şi dor!
Echipa TTMDear Tango Friends,

Tango Brasov by Studio “Tango Nada Mas” warm-heartedly welcomes you to the 13th edition of Transylvania Tango Fest/ Marathon - the most longlasting international Argentine Tango event in Romania, since 2008!
The event will be held between the 5th of August and 8th of August 2022, in Brașov City!

Here we have the details regarding the schedule and locations:
FRIDAY, 5 August 2022
WS1 - 3.00pm-4.15pm - CONCEPTS (INT)
3 ways to generate the walk
intention & proper response
classical salida - a perfect mix of options
WS2 - 4.30pm-5.45pm - MILONGUERO WAY (INT)
Ocho Backward and Ocho Milonguero;
Leading and following the change of direction and pivot
7.30pm-9.30pm - Outdoor Guerilla Milonga
11.00pm-04.00am- Welcome Milonga
SATURDAY, 6 August 2022
TW/TL - 12.00pm-1.15pm - TECHNIQUE
Technique for women with Elvira
(limited number of participants: 30)
Technique for leaders with Michael
(limited number of participants: 30).
WS3 - 1.30pm-2.45pm - MILONGA 1 (INT)
2 basic structures of Milonga.
the simple approach to ‘traspie’.
WS4 - 3.00pm-4.15pm - MILONGA 2 (INT)
Phrasing and layers of musicality
Organised improvisation
4.00pm-7.00pm - TanGo Cafe
7.30pm-9.30pm - Outdoor Guerilla Milonga
11.00pm-4.00am - Milonga TTM
SUNDAY, 7 August 2022
WS5 - 1.00pm-2.15pm - VALS (INT)
Splitting the musical measure: time, double time and 1-2-3 of Vals.
WS6 - 2.30pm-3.45pm - FIGURI (INT/ADV)
Gancho and Enganche (wrap)
Circular nature of the movement, using Enganche in giros.
4.00pm-7.00pm - TanGo Cafe
7.30pm-9.30pm - Outdoor Guerilla Milonga
11.00pm-4.00am - Farewell Milonga

Locations:
* The WORKSHOPS with our special guest teachers, Michael Nadtochi and Elvira Lambo, will be held at Reduta Cultural Centre.
Beautiful room, 120 sqm, wooden floor.
Address: 8 Apollonia Hirscher.

* TANGO CAFE: Multicultural Center of Transilvania University of Brasov, 150 sqm, wooden floor.
Address: 29 Eroilor Avenue (Livada Poștei).

* GUERILLA MILONGA: Council Square at the fountain.

* NIGHT MILONGAS: Conference Room N1-16, Transilvania University, 200 sqm, wooden floor.
Address: 1 Politehnicii Street, Building N, 2nd floor, across the street from "Unirea" High School.

GUEST TEACHERS
Although he doesn't need any more introductions, let me introduce you Michael and his tango partner Elvira, one of the most demanded couples in Europe, who will be teaching Argentine tango seminars at our event in August!

In a short period of dancing together they managed to attract the public attention of Spain, France, Montenegro, Serbia, and Germany.

Michael Nadtochi has been dancing professionally for over thirty years. Michael has taught and performed at tango festivals and events in Germany, Denmark, Italy, Turkey, Scotland, Malaysia, Indonesia and other countries. His extensive list of teachers includes Carlos Gavito, Osvaldo Zotto, Julio Balmaceda and many others who inspired him on the path to discovering his own tango.

He started dancing at the age of ten in Moscow, Russia. Since then, dancing has been the main focus of his life. By the age of eighteen he became a national youth champion of Russia in a Latin-American category.

In 1998 he moved to the United States to continue his dancing career. For the past 16 years, Michael has focused entirely on performing and teaching the art of Argentine tango. In the USA, he founded Argentine Tango Academy and created the The Art Of Tango brand. He is also the creator of The Tango Method teaching system.

Being a creative person, Michael is convinced that a much greater goal than becoming a great dancer is the process of self-discovery. Lessons and various workshops are only tools to acquire the necessary technique that will allow a person to know who he/she really is and express uniqueness of personality using the language of the dance.

Elvira is professional dancer, teacher and choreographer. Mostly studied and worked in classical ballet. As well learned different styles of dance such as folk dance, contemporary, jazz-modern, classical Indian dance. Into Tango Elvira transited through Contact Improvisation in 2009.
Important personalities in the formation of her tango are Alejandra Mantiñan, Julio Balmaceda, Vanesa Villalba & Facundo Piñero.
In 2016 started to work in Tango - first in Asia an then in Russia.
In 2019 - won the championship of Russia in category Milonguero. Also she participated in Mundial de Tango.

Cannot wait to meet you all!
Love and warm embrace!

TTM's Team

https://www.tangobrasov.ro/

Autentificare

Vă rugăm să introduceți emailul și parola Dvs:

Înregistrare Express

Introduceți adresa de email și parola:
Emailul Dvs este deja înregistrat pe Fest.ro. Doriți să unificați ambele conturi de utilizator?